Evidence Based Medicine 44 pytania i odpowiedzi

Medycyna

Informacje

Evidence Based Medicine na przykładzie badań z lekami hipolipemizującymi - 44 pytania i odpowiedzi jest podstawowym, miejscami wręcz studenckim kamizelka obciążeniowa sklep omówieniem głównych zagadnień związanych z medycyną opartą na dowodach (EBM). Autorzy, odpowiadając na 44 pytania o podstawowe tematy...

Dostępne strony