Jakie przychody musi rozliczyć emeryt/rencista za 2015 rok

E-książki

Informacje

Przychód osiągany przez emeryta lub rencistę z tytułu wykonywania określonej dodatkowej pracy przyjmowany jest w wysokości stanowiącej podstawę chrzciny kraków wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.W przypadku gdy świadczeniobiorca nie jest zobowiązany do opłacania składek, przychód...

Dostępne strony