Komunikowanie polityczne

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

odpady garmażeryjne i kuchenne ulegające biodegradacji

Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, dotyczy dynamicznie rozwijającego się zjawiska w sferze masowego przekazu ważnych treści odpady garmażeryjne i kuchenne ulegające biodegradacji politycznych. Tradycja komunikowania politycznego jest znana, ale przyszłość budzi wiele oczekiwań związanych z trybem przekazu treści ideowych....

Cena: 39,48
Dostępność: dostępny od ręki