Wagony towarowe

Transport szynowy, kolej

Informacje

Wagon kolejowy, służąc jako hotel ruchomy, albo też jako magazyn do przewozu towarów, wymaga by wszystkie jego części były dokładnie do siebie dostosowane, by posiadały ściśle określone wymiary, a użyte do ich wyrobu materiały były odpowiedniego gatunku. Najmniejsze bowiem...

Cena: 22,40
Dostępność: dostępny do tygodnia