Wagony towarowe

Transport szynowy, kolej

Informacje

szukam pracy jako opiekunka w niemczech

Wagon kolejowy, służąc jako hotel ruchomy, albo też jako magazyn do przewozu towarów, wymaga by wszystkie jego części były dokładnie szukam pracy jako opiekunka w niemczech do siebie dostosowane, by posiadały ściśle określone wymiary, a użyte do ich wyrobu materiały były odpowiedniego gatunku. Najmniejsze bowiem...

Cena: 22,40
Dostępność: dostępny do tygodnia