Blisko wiersza. 30 interpretacji

Beletrystyka i literatura piękna

Informacje

Marian Stala jest nie tylko uczonym, profesorem UJ, badaczem młodopolskich metafor, znawcą poezji Mickiewicza, Leśmiana i Miłosza, lecz także eseistą i krytykiem, uważnie obserwującym przemiany współczesnej polskiej poezji. Ważne miejsce w jego pisarstwie zajmują interpretacje...

Cena: 32,22
Dostępność: dostępny do tygodnia