Gra o jutro usług publicznych w Polsce

Ekonomia i finanse

Informacje

Dosyć milczącym interesariuszem usług publicznych są w Polsce ich konsumenci. Z badań opinii publicznej przeprowadzonych dla potrzeb niniejszej analizy wynika, że przeciętny konsument chce w Polsce usług publicznych, uznaje je za potrzebne, ważne w kontekście ich funkcji społecznych,...

Cena: 25,88
Dostępność: dostępny do tygodnia