Poczet władców polski

Książki naukowe i popularnonaukowe

Informacje

Remedium na manipulowanie historią jest edukacja historyczna, zarówno ta szkolna, uporządkowana i zamknięta w pewien metodyczny system, jak też pozaszkolna, motywowana atrakcyjnością wiarygodnych środków przekazu. Na gruncie szeroko pojętej edukacji w zakresie historii tworzy się...

Cena: 16,45
Dostępność: dostępny powyżej tygodnia