Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się

Geografia

Informacje

Współzależności między rozwojem gospodarczym i przestrzennym stanowią jeden z najaktualniejszych tematów współczesnej geografii ekonomicznej oraz szerzej rozumianych studiów regionalnych. Niniejsza rozprawa jest jedną z pierwszych prób głębszej analizy zagadnienia zależności...

Cena: 21,02
Dostępność: dostępny od ręki